Menu Close

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Sisällys:

Artikla 1 – Määritelmät
Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys
Artikla 3 – Soveltuvuus
Artikla 4 – Tarjous
Artikla S – Sopimus
6 artikla – Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Artikla 7 – Hinta
8 artikla – Suoritus ja lisätakuu
Artikla 9 – Toimitus ja täytäntöönpano
10 artikla – Maksu
11 artikla – Valitusmenettely
Artikla 12 – Lisä- tai poikkeavat säännökset
13 artikla – Yksityisyys 1 artikla – Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tavarat, digitaaliset sisällöt ja/tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli välisen sopimuksen perusteella. kolmas osapuoli ja yrittäjä; Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, ammatti- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa; Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa etäsopimus ccH31 irtisanomisajan kuluessa; Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etänä; Etäsopimus:

Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys

Ballybud kannabiskauppa
Sähköposti: support@ballybud.com
Maa: Alankomaat

3 artikla – Soveltaminen

Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia Ballybud kannabiskaupan tarjouksia ja kaikkia Ballybud kannabiskaupan ja kuluttajan välillä tehtyjä etäsopimuksia. Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset ehdot ovat nähtävissä yrittäjässä ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan estämättä ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävä tietoväline. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten.

Artikla 4 – Tarjous

Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan erikseen tarjouksessa.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos Ballybud käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido Ballybud-kannabiskauppaa.
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

Artikla S – Sopimus

Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tehdään, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siihen liittyvät ehdot täyttyvät. Ballybud kannabiskauppa voi oikeudellisissa puitteissa tietää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta. Hänellä on oikeus hylätä määräys tai pyyntö perustellusti tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Ballybud kannabiskauppa voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tämän tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä: Kuluttajan ohjeiden mukaan valmistetut tuotteet, jotka ovat ei esivalmistettuja ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tiettyyn nopeasti pilaantuvaan tai rajoitetun säilyvyyden omaavaan tuotteeseen; Suljetut tuotteet, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen; Tuotteet, jotka luonteeltaan sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen;

Artikla 7 – Hinta

Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, paitsi arvonlisäverokantojen ja toimituskulujen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia. Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimituskuluja.

Artikla 8 – Sopimuksen noudattaminen ja ylimääräinen takuu

Ballybud kannabiskauppa takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakien mukaisia. Ja/tai hallituksen määräyksiä. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.

Artikla 9 – Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä tulee olemaan mahdollisimman huolellinen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia sekä arvioidessaan palveluhakemuksia. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle. Yrittäjä toteuttaa vastaanotetut tilaukset näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 4 mainittua noudattaen ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu.

Jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida tai ei voida toteuttaa osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja, ja hän on oikeutettu siihen, että tuotteen vahingoittumis- ja/tai katoamisriski on kuluttajalla siihen hetkeen asti, kun tuote toimitetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja tiedoksi saatavalle edustajalle. yrittäjälle, ellei toisin ole erikseen sovittu. Toimitukset muihin maihin kuin Alankomaihin tehdään vain tietyille tuotteille. Lisäksi toimitusaika muihin maihin kuin Alankomaihin on pidempi.
Tarkkaa kestoa varten ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Normaali toimitus: riski on kuluttajalla. Ballybud kannabiskauppa lähettää aina. Jos lähetys ei ole tässä tapauksessa saapunut, tämä riski on
Asiakkaalla eikä Ballybud kannabiskauppaa voida pitää

10 artikla – Maksu

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Ballybud kannabiskauppaan toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista. Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velkasitoumukset on maksettava ennen tuotteiden lähettämistä. Hyväksymällä yleiset sopimusehdot kuluttaja vakuuttaa ottaneensa huomioon maksuvaihtoehdot
.
11 artikla – Valitusmenettely

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti. Reklamaatiot sopimuksen toimeenpanosta tulee toimittaa täydellisesti ja selkeästi kuvattuna Ballybud kannabiskauppaan kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut viat ja kahden viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Jos tilausta ei ole vastaanotettu, tulee ilmoittaa 7 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, ettei tilausta ole vastaanotettu. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa siihen 14 päivän kuluessa vastaanottoviestillä ja mainitsemalla, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.

12 artikla – Lisä- tai erilaiset määräykset

Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat lisämääräykset tai määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi ja ne on tallennettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle.
Asiakkaiden tulee olla vähintään 18-vuotiaita. Ballybud kannabiskauppa tekee kaikkensa estääkseen alle 18-vuotiaita asiakkaita tilaamasta meiltä. Tilauksen voi tehdä vain, kun asiakas ilmoittaa olevansa 18 vuotta täyttänyt. Jos iästä on epäselvyyttä, Ballybud kannabiskauppa ottaa satunnaisesti yhteyttä asianomaiseen asiakkaaseen. Ballybud kannabiskauppa pidättää oikeuden peruuttaa tilaus ja jatkaa rahan palautusta.

Artikla 13 – Yksityisyys

Asiakkaidemme yksityisyys on tärkeää, ja varmistamme, että se on turvattu. Poistamme maksutiedot 72 tunnin kuluttua tilauksen saapumisesta, emmekä tallenna muita tietoja (paitsi tilin luomisen yhteydessä). Asiakkaat voivat vapaasti luoda tilin verkkosivuillamme tehdäkseen tilauksia. Siinä tapauksessa tiedot tietysti tallennetaan, mutta emme voi käyttää niitä enempää. Jos haluat tilisi tuhoavan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Emme tee henkilötiedoille mitään muuta kuin toimitamme tilauksia ja otamme meihin yhteyttä sähköpostitse.

Vastuuvapauslauseke:

Me (Ballybud) pidätämme oikeuden peruuttaa tilaukset, jos yksittäinen henkilö tekee mielestämme tilauksia liian usein. Palvelumme keskittyvät vain virkistyskäyttöön, massamyyntiin ja/tai tukkumyyntiin. Peruutuksen sattuessa sinuun ollaan yhteydessä
sähköpostitse ja maksut palautetaan kokonaisuudessaan.
*Tilattu ja maksettu arkisin klo 14 toimitetaan seuraavana päivänä, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä ja muita maita kuin Alankomaita.

error: Content is protected !!